Come in, we're open! Github Repo
Statiq Logo

Statiq Themes (2)

Browse our list of Statiq themes, starters and templates.

Statiq Kontent Boilerplate Kontent screenshot

Statiq Kontent Boilerplate Kontent

Boilerplate utilizing Statiq and Kentico Kontent to provide a starting point in the …

Memoirs Statiq Kontent Theme screenshot

Memoirs Statiq Kontent Theme

Github Stars 10
Last Commit Apr 29, 2022

Full featured theme for Kontent and Statiq using Kontent.Statiq module.